PRIVATUMAS

„ISS Global“ privatumo politika

Mes įsipareigojame saugoti jūsų privatumą ir tvarkysime jūsų asmeninius duomenis pagal „ISS Global“ privatumo politiką (čia nurodoma kaip „privatumo politika“), ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir (arba) taikomus duomenų apsaugos vietos reglamentus. Ši privatumo politika taikoma ISS grupės įmonėms, kaip nurodyta mūsų sudarytoje grupės metinėje ataskaitoje.

Asmeniniai duomenys, tai asmens („duomenų subjekto“) informacija, pagal kurią jį galima atpažinti, tai yra vardas, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. 

Asmeninių duomenų specialios kategorijos, tai asmeninių duomenų grupė, kurią sudaro išsamesnė informacija, tai yra jūsų rasė, etinė kilmė, religija, seksualinė orientacija, sveikatos informacija, profsąjungų narystės. 
Mes renkame mūsų darbuotojų, potencialių darbuotojų, klientų ir tiekėjų bei jų atstovų, investuotojų, akcininkų, suinteresuotų asmenų ir interneto puslapio naudotojų asmeninius duomenis. Daugiau informacijos apie asmeninių duomenų rinkimą naudojantis anonimine informavimo linija („Speak-Up System“), skaitykite šios privatumo politkos 3 dalyje. 

Mūsų renkami asmeniniai duomenys neapsiriboja kontaktine informacija (vardas, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas), su verslu susijusia informacija, fotografijomis, vaizdo įrašais ir tapatybės dokumentais.  

Jūsų asmeninius duomenis renkame dėl šių priežasčių: 

- Talentų valdymui (pvz., talentingų kandidatų atpažinimui, samdymui ir ugdymuii ir t. t.) 

- Administravimui (pvz., darbuotojų administravimui, akcininkų registrų tvarkymui ir t. t.) 

- Bendravimui (pvz., su investuotojais, akcininkais, dabartiniais ir potencialiais klientais, suinteresuotais asmenimis ir t. t.) 

- Mūsų paslaugų teikimui (pvz., sandorių sudarymui: vykdymo analizei ir optimizavimui; pasiūlymų pateikimui; skundų nagrinėjimui, sutartinių santykių valdymui ir t. t.) 

- Paslaugų ir prekių viešiesiems pirkimams (pvz.,sandorių sudarymui: rinkos analizei ir tiekimo optimizavimui, sutartinių santykių valdymui ir t. t.) 

- Sistemų ir interneto puslapių naudojimo stebėjimui (pvz.,saugaus ir tinkamo naudojimo užtikrinimui, analizei ir prisitaikymui prie naudojimo patirties ir t. t.) 

Jūsų asmens duomenų tvarkymas aukščiau išvardintais tikslais grindžiamas mūsų teisėtu interesu, įskaitant teisėtus interesus pritraukti, atrinkti ir valdyti darbuotojus; teikti patikimą ir aktualų bendravimą bei plėtoti mūsų verslą. Taip pat jūsų asmeninius duomenis galime tvarkyti tam, kad atitiktumėme teisės aktų ir reglamentų reikalavimus. Kai kuriais atvejais jūsų asmeninių duomenų tvarkymas gali vykti jūsų prašymu.  

Mes pasiliekame teisę sustabdyti informaciją ar paslaugas, jei pagal jūsų suteiktą informaciją jūsų negalime atpažinti. Jūs turite teisę nesuteikti reikiamos informacijos, tačiau mūsų galimybės jums padėti ir įvykdyti jūsų prašymus gali būti ribotos.  
Pagal ISS vertybes ir elgesio taisykles ISS verslo vientisumas yra neginčijamas.  Mes įsipareigojame savo veiklą vykdyti pagal įstatymo ir etikos reikalavimus. Todėl mes įsteigėme anoniminio informavimo sistemą, pavadintą „Speak Up System“, kuria mes galime tvarkyti jūsų asmeninius duomenis. Žiūrėkite „Speak Up“ politiką , kur rasite daugiau informacijos apie jūsų asmeninių duomenų tvarkymą, įskaitant neribotos tvarkomos asmeninių duomenų informacijos tipus, tvarkymo tikslus, duomenų subjekto teises ir t. t.  
Įprastai jūsų asmeninius duomenis gauname iš jūsų (nebent suteikėte leidimą gauti šiuos duomenis iš trečiųjų šalių). Jūsų asmeninius duomenis renkame kai naudojatės mūsų interneto puslapiu, socialiniais tinklais, jums susisiekus su mūsų atstovais, kai jums suteikiame ir administruojame paslaugas. 

Jei gausime tokius jūsų asmeninius duomenis, kurių neprašėme ir kurie nereikalingi tvarkymo procesui atlikti, duomenis ištrinsime arba anonimizuosime, išskyrus atvejus kai tam prieštarauja įstatymas. 

Jums apsilankius mūsų puslapyje ir sutikus naudoti slapukus, jie bus išsaugoti jūsų įrenginyje. Tai yra nedideli informaciniai failai, laikomi jūsų standžiajame diske, jie mums praneša, kad jūsų įrenginys lankėsi mūsų interneto puslapyje. Slapukai negali tiesiogiai jūsų identifikuoti. Jei nenorite išsaugoti slapukų, galite naršyklę nustatyti taip, kad juos atmestų. Jeigu mūsų interneto svetainėje sutiksite naudoti slapukus, nuo jūsų veiksmų puslapyje priklausys kaip mes tvarkysime jūsų asmeninius duomenis. Slapukai renka jūsų asmeninius duomenis vien tam, kad žinotume, kurie puslapiai yra populiariausi, kokiu metu naudotojų yra daugiausiai. Kartu su kita informacija apie interneto protokolo (IP) adresus pateikiama svetainių adresų, programų veiklos žurnalų ir klaidų žurnalų nuoroda, kuri padeda mums patobulinti turinį ir palengvinti naršymą mūsų svetainėje. 

ISS naudoja „Google Analytics“ ar panašias priemones asmenų, naudojančių mūsų interneto puslapį, tendencijoms nustatyti, sistemos administravimo tikslais ir tam, kad rastumėme klaidas ir jas ištaisytume. „Google Analytics“ naudotojų veiksmams nustatyti naudoja pirmosios šalies slapukus. Šie slapukai skirti kaupti informaciją, pavyzdžiui, kada lankytasi puslapyje, ar lankytojas anksčiau lankėsi svetainėje ir kuri svetainė vartotoją nukreipė į mūsų internetinį puslapį. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“, „Google“ privatumo politiką ir „Google Analytics“ blokavimo priemones rasite https://support.google.com/analytics ir dalyje apie duomenų privatumą bei apsaugą.   

Jeigu nesutiksite, ISS slapukai jūsų įrenginyje išsaugoti nebus. Išimtys yra slapukai, kurių reikia svetainės pagrindinėms funkcijoms užtikrinti. Naršyklėje galite pasirinkti nustatymą, leidžiantį saugoti slapukus tik gavus sutikimą. Jei norite priimti tik ISS slapukus, o mūsų paslaugų tiekėjų ir partnerių atmesti, savo naršyklėje pasirinkite „blokuoti trečiųjų šalių slapukus“ nustatymą. Įprastai, naršyklės meniu juostoje bus pagalbos funkcija, kurioje nurodyta kaip atmesti naujus slapukus ir kaip išjungti jau esančius. Daugiau informacijos kaip pašalinti slapukus rasite čia: 

Slapukų trynimas „Internet Explorer“ naršyklėje 
Slapukų trynimas „Google Chrome“ naršyklėje 
Slapukų trynimas „Safari“ naršyklėje 
Slapukų trynimas „Mozilla Firefox“ naršyklėje 

Mūsų interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodų. Atkreipkite dėmesį į tai, kad „ISS Global“ privatumo politikos sąlygos išorinėms svetainėms netaikomos. Jei norite sužinoti kaip trečiosios šalys tvarko jūsų asmeninius duomenis, jums reikės susisiekti su šia trečiąja šalimi ir vadovautis jų privatumo politika. 

Mes galime pasidalinti jūsų asmeniniais duomenimis su trečiosiomis šalimis dėl 2 dalyje nurodytų priežasčių. Šios trečiosios šalys gali būti: kitos įmonės, konsultantai, mūsų išoriniai paslaugų tiekėjai ir rangovai, valstybinės institucijos, įskaitant teisėsaugą ir kitas institucijas, kurioms duomenis pateikti reikalauja įstatymas, teismas bei kiti asmenys, ar subjektai, kuriems duomenis atskleisti leisite jūs. 

Kai jūsų asmeninius duomenis atskleidžiame trečiosioms šalims, kurios juos tvarko mūsų vardu, tam, kad apsaugotume jūsų asmeninius duomenis, imamės veiksmų, kurie užtikrina, kad šios trečiosios šalys imasi tinkamų techninių ir organizacinių priemonių ir, ar jų imtasi laikantis konfidencialumo ir teisinių įsipareigojimų. Jūsų asmeninių duomenų atskleidimas vyksta laikantis teisinių reikalavimų. Tai reiškia, kad tokie jūsų asmeninių duomenų tvarkymai vyksta laikantis duomenų tvarkymo susitarimų, taip užtikrinant, kad jūsų asmeniniai duomenys nebus tvarkomi kitiems, nenumatytiems tikslams ir kad šios trečiosios šalys naudos tinkamas apsaugos priemones jūsų asmeniniams duomenims apsaugoti.

Mes jūsų asmeninių duomenų trečiosioms šalims, esančioms už šalies ribų, iš kurios gavome jūsų informaciją, neatskleisime (jei taikoma) tol, kol negausime jūsų raštiško sutikimo, išskyrus nurodytus atvejus ir kai leidžia, ar to reikalauja įstatymas, teismas. 

Mes galime jūsų asmeninius duomenis perduoti ISS grupės darbuotojams ir mūsų veiklos vykdytojams ir rangovams, esantiems už ES/EEE ribų. Tačiau šie perdavimai nepakeis mūsų įsipareigojimo saugoti jūsų asmeninių duomenų laikantis privatumo politikos. 

Jei jūsų asmeniniai duomenys bus perduodami už ES/EEE ribų, ISS užtikrins saugų jų perdavimą siunčiant į ES komisijos patvirtintas šalis, turinčias pakankamą saugos lygį, ar pasirašius atitinkamą sutartį tarp ISS ir subjekto, esančio už ES/EEE ribų, kuris turi gauti duomenis. 

ISS gali jūsų asmeninius duomenis panaudoti tam, kad suteiktų jums informaciją apie mūsų ar trečiųjų šalių teikiamas jums aktualias paslaugas ir produktus. Jums sutikus, jūsų asmeninius duomenis galime perduoti trečiosioms šalims rinkodaros tikslais.

Atsižvelgdami į mūsų bendradarbiavimo pobūdį, prireikus galime panaudoti su jumis susijusią informaciją kaip mūsų verslo reklamos šaltinį. Tokiais atvejais prašysime jūsų leidimo ir viešinsime tik tokius jūsų asmeninius duomenis, kuriuos jūs sutiksite atskleisti.

Bet kuriuo metu jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl asmeninių duomenų atskleidimo kitoms šalims ir dėl asmeninių duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros ir reklamos tikslais susisiekę su mumis arba paspaudę mygtuką „atsisakyti“, esantį mūsų elektroninio pašto reklaminėse žinutėse.

Jūsų duomenis saugome popierinėse ir (arba) elektroninėse laikomenose bei registruose. Kaip to reikalauja įstatymas, mes taikome saugos priemones, kurios apsaugo apdorotus jūsų duomenis nuo netinkamo naudojimo, trukdžių, praradimo, neleistino naudojimo, pakeitimo ar atskleidimo. ISS taiko ne vieną techninės saugos priemonę. Tai yra įvairios sistemų ir ryšio saugumo priemonės, dokumentų kopijų saugojimo talpyklos ir šifravimas. Prie jūsų duomenų galės prieiti tik tie asmenys, kuriems duomenys reikalingi darbui atlikti. 

Jūsų duomenis saugosime tiek, kiek reikės įgyvendinti tikslui, dėl kurio mes tvarkome duomenis, laikydamiesi mūsų grupės duomenų saugojimo reikalavimų. 

Jei esate ISS darbuotojas, jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi penkerius (5) metus po darbo sutarties nutraukimo, jei kitokio termino nenumato vietiniai teisės aktai. 

Jeigu jūs dalyvaujate atrankoje dėl darbo, jums leidus jūsų asmeninius duomenis pasiliksime įdarbinimo ateityje tikslais. Tuo atveju, jei galimai kiltų ginčas dėl įdarbinimo proceso, jūsų duomenys gali būti laikomi šešis (6) mėnesius po proceso užbaigimo. 

Jei esate investuotojas ar akcininkas, jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol juo būsite, o jei tai susiję su konkrečiais įmonės dokumentais, saugosime juos tol, kol ISS egzistuoja kaip įmonė. 

Jei jūsų asmeniniai duomenys yra finansinių įrašų dalis, juos saugosime penkerius (5) metus nuo finansinių dokumentų, į kuriuos esate įtrauktas, pabaigos arba ilgiau, jei to reikalauja tam tikros taisyklės. 

Jei jūs sutikote elektroniniu būdu gauti tiesioginės rinkodaros informaciją, turime teisę jūsų duomenis saugoti dvejus (2) metus nuo sutikimo atsisakymo pradžios, tam, kad dokumentais pagrįstume, nepageidaujamų komercinių pranešimų taisyklių laikymąsi. 

Jei esate mūsų internetinės svetainės naudotojas, susipažinkite su slapukų naudojimo tvarka. 

Jei esate esamas arba potencialus klientas ar tiekėjas jūsų duomenis saugosime penkerius (5) metus nuo paskutinio jūsų kontakto su mumis. 

Mes imamės pagrįstų veiksmų ištrinti arba visam laikui anonimizuoti visus asmens duomenis po to, kai jie nebegalės būti naudojami pagal šią privatumo politiką. 

Mes imamės atitinkamų veiksmų, užtikrinančių jūsų duomenų apsaugos naudojimosi teisę. Jei to nedraudžia duomenų apsaugos įstatymas, jūs turite šias teises: 

Turite teisę prieiti prie savų asmeninių duomenų ir gauti jų kopiją. Turite teisę reikalauti ištaisyti ir ištrinti mūsų tvarkomus jūsų asmeninius duomenis. Galite prieštarauti jūsų duomenų tvarkymui, kurio metu mes jūsų duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat galite reikalauti apriboti jų tvarkymą. Taip pat, prireikus, galite reikalauti jūsų asmeninių duomenų kopijos, kuri bus pateikta dažniausiai naudojama ir mašininio skaitymo forma, šią medžiagą turite teisę perduoti kitiems tokių duomenų tvarkytojams (duomenų perkėlimas). Jei jūsų duomenų tvarkymas vyksta su jūsų sutikimu, sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu. Atkreipkite dėmesį, kad tai neturės įtakos duomenims, tvarkytiems prieš jūsų sutikimo atsiėmimą. 

Jei turite klausimų apie šį privatumo pareiškimą arba norite pasinaudoti duomenų apsaugos teise, raštu kreipkitės į mūsų grupės duomenų apsaugos pareigūną: 

- Adresas: Grupės duomenų apsaugos pareigūnas, ISS A/S, Buddingevej 197, DK 2860 Soeborg, Danija  

- Elektroninis paštas: dpo@group.issworld.com  

Už jūsų duomenų apsaugos teisių naudojimąsi apmokestintas nebūsite. Mokestis bus taikomas už papildomas jūsų asmeninių duomenų kopijas, kurios bus daromos laikantis duomenų apsaugos įstatymo. 
Prieš atsakydami į su duomenimis susijusį klausimą, turime nustatyti informacijos prašančio subjekto tapatybę. Todėl, duomenų subjektas turi pateikti tinkamą informaciją, padedančią ISS jus atpažinti ir vykdyti jūsų prašymą. Atitinkamais atvejais mes imsimės tam tikrų veiksmų, kad jūsų asmeninius duomenis pataisytume ar ištrintume, o duomenis pataisę/ištrynę pranešime jums ir kitiems jūsų asmeninių duomenų gavėjams, kaip to reikalauja duomenų apsaugos reglamentai. 

Kai kuriais atvejais galime atsisakyti pataisyti ar ištrinti duomenis. Tokiais atvejais galite pateikti prašymą, kuriame nurodyti jūsų asmeniniai duomenys, kuriuos norite pataisyti ar ištrinti. 

Mes į jūsų prašymą atsakysime per vieno (1) mėnesio laikotarpį nuo prašymo pateikimo, išskyrus atvejus, kai turime teisę pratęsti atsakymo laiką pagal duomenų apsaugos įstatymą. Esant reikalui pratęsti laikotarpį, apie tai jums pranešime ir nurodysime priežastį. Jei jūsų prašymo įvykdyti negalėsime, raštu informuosime nurodydami priežastį ir pateiksime rekomendacijas, kokių veiksmų imtis, jei mūsų atsakymas jūsų netenkina. 
Kviečiame susisiekti su mumis anonimiškai. Tačiau, jei susisieksite anonimiškai, mūsų paslaugų ir informacijos tiekimo galimybės bus ribotos.
Jei norite pateikti skundą dėl tvarkomų jūsų duomenų, susisiekite su mūsų grupės duomenų apsaugos darbuotoju: 

- Telefono numeris +45 38 17 62 01 

- Adresas: Grupės duomenų apsaugos darbuotojas, ISS A/S, Buddingevej 197, DK 2860 Soeborg, Danija 

- Elektroninis paštas: dpo@group.issworld.com  

Į jūsų skundą reaguosime kiek įmanoma greičiau. Jei jūsų netenkina skundo baigtis, galite kreiptis į: 

Datatilsynet (Danijos duomenų apsaugos institucija) 

- Telefono numeris: +45 33 193 200 

- Adresas: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danija 

- Interneto svetainė: www.datatilsynet.dk 
Daugiau bendros informacijos apie privatumą rasite Danijos duomenų apsaugos institucijos puslapyje www.datatilsynet.dk
Mes galime patikslinti ir atnaujinti privatumo politiką ir asmeninių duomenų tvarkymo būdą. Atnaujintą privatumo politiką patalpinsime mūsų interneto svetainėje www.issworld.com. Atnaujintos sąlygos įsigalios nuo jų paskelbimo pradžios. 
Report a data incident here.

ŽMONĖS KURIA VIETAS

40.500+ klientų 30+ šalių