VADOVYBĖ

ISS A/S įmonės valdyba

Visi valdybos nariai yra nepriklausomi, išskyrus darbuotojų atstovus.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

CHAIR

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2022_BoD_Ben_Stevens_website

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Nada Elboyadi_website

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2022_BoD_Elsie Yiu_website

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

2022_ISSBackground_Signe Adamsen

Member of the board

Signe Adamsen (E)

Audito ir rizikos komitetas

Audito ir rizikos komitetas vertina išorines finansines ataskaitas, apskaitos politikas, taip pat kontroliuoja grupės rizikos valdymo, vidaus valdymo bei verslo tęstinumo klausimus. Komitetas taip pat kontroliuoja grupės vidaus audito reikalus ir vertina apskaitos, dividendų bei grupės mokesčių politikas. Be to, audito ir rizikos komitetas kontroliuoja ir priima sprendimus dėl bendradarbiavimo su nepriklausomais auditoriais, peržiūri audito procesą bei auditorių išplėstines ataskaitas ir teikia rekomendacijas valdybai.

2021 m. įvyko spetyni Audito ir rizikos komiteto susirinkimai.

Audito ir rizikos komitetas 2021 m. tęsė grupės finansų politikos pritaikymo vertinimą, nagrinėjo svarbias finansines sąmatas ir sprendimus bei rizikas, susijusias su finansine atskaitomybe, įskaitant vidinės kontrolės sistemų vertinimą. Komitetas taip pat apžvelgė „Speak Up“ (pranešėjų) sistemą ir verslo sąžiningumo klausimus. Audito ir rizikos komiteto įstatai buvo peržiūrėti ir atnaujinti, atsižvelgiant į grupės vidaus audito įstatus ir išteklius.

Audito ir rizikos komiteto nariai yra laikomi nepriklausomais, kaip reglamentuoja Danijos įmonių valdymo rekomendacijos.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

CHAIR

Ben Stevens

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Darbo užmokesčio komitetas

Direktorių valdyba (Valdyba) įkūrė darbo užmokesčio komitetą (toliau vadinamas Darbo užmokesčio komitetu arba tiesiog Komitetu). Komitetas prižiūri darbo užmokesčio politikos parengimą. Jo nariai vertina ir teikia rekomendacijas dėl atlyginimo valdybos ir grupės vykdančiųjų vadovų tarybos (angl. „Executive Group Management Board“, EGMB) nariams. Komitetas taip pat patvirtina grupės vykdančiųjų vadovų (angl. „Executive Group Management“, EGM) atlyginimus.

Komitetas peržiūri darbo užmokesčio politiką bent kartą per metus ir užtikrina, kad darbo užmokestis atitiktų darbo užmokesčio politikos nuostatas. Politika.

The Committee may engage independent external advisers to advise the Committee in matters relating to remuneration and other related matters comprised by the tasks of the Committee.

2021 m. įvyko devyni darbo užmokesčio komiteto susirinkimai.

2021 m. Atlyginimų komitetas ir toliau daug dėmesio skyrė valdybos ir EGMB atlyginimų vertinimui, įskaitant 2021 m. trumpalaikę skatinimo programą (STIP) ir 2021 m. ilgalaikę skatinimo programą (LTIP). Be to, komitetas įvertino Atlyginimų politiką ir Atlyginimų ataskaitą.

Darbo užmokesčio komiteto veikla 2021 m. plačiau aprašyta darbo užmokesčio ataskaitoje.

Darbo užmokesčio komiteto nariai yra laikomi nepriklausomais, kaip reglamentuoja Danijos įmonių valdymo rekomendacijos.

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Paskyrimų komitetas

Paskyrimų komitetas padeda direktorių valdybai užtikrinti, kad paskiriant bei vertinant kandidatus į direktorių valdybą ir grupės vykdančiųjų vadovų tarybą, būtų laikomasi atitinkamų reikalavimų. Be to, Paskyrimų komitetas teikia rekomendacijas nominuojant arba paskiriant direktorių valdybos, grupės vykdančiųjų vadovų tarybos ir komitetų narius.

2021 m. įvyko 14 Paskyrimo komiteto susirinkimų.

Svarbiausios Paskyrimų komiteto veiklos 2021 m. tai: pagalba organizuojant paieškos procesus ir teikiant rekomendacijas naujų tarybos narių nominacijai bei paskiriant naująją grupės vykdantįjį direktorių, tęstinumo planų ir organizacinių pakeitimų peržiūra.

Paskyrimų komiteto nariai yra laikomi nepriklausomais, kaip reglamentuoja Danijos įmonių valdymo rekomendacijos.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

CHAIR

Niels Smedegaard

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Sandorių komitetas

Sandorių komitetas teikia rekomendacijas direktorių valdybai dėl tam tikrų didelių įsigijimų, kapitalo investicijų mažinimo ir klientų sutarčių, peržiūri sandorių planus, vertina atrinktus sandorius. °Komitetas taip pat peržiūri esminius naujus finansavimo, refinansavimo ar esamo finansavimo esminius pokyčius ir pasiūlymus dėl akcijų ar skolos vertybinių popierių emisijos.

2021 m. įvyko keturi Sandorių komiteto susirinkimai.

2021 m. Sandorių komitetas peržiūrėjo pasiūlymus stambiems klientams, komercinių sandorių procesus ir standartus, prižiūrėjo komercinius procesus, kapitalo mažinimo investicijas bei teikė rekomendacijas direktorių valdybai.

Sandorių komiteto nariai yra laikomi nepriklausomais, kaip reglamentuoja Danijos įmonių valdymo rekomendacijos.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

CHAIR

Ben Stevens

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson