INFORMAVIMAS IR SKUNDAI

Atsakingas verslas bei informavimas ir skundai

ISS siekia etiško ir atsakingo verslo. Šis siekis yra glaudžiai susijęs su mūsų vertybėmis (sąžinigumu, verslumu, atsakomybe ir kokybe) ir elgesio taisyklėmis.

Speack up_Graded

ISS elgesio taisyklės taikomos visoms ISS veikloms bei visiems ISS darbuotojams – jose pateikiami pagrindiniai etiško ir atsakingo mūsų verslo vykdymo principai, kurie atitinka mūsų vertybes. Tai yra veiklos vykdymo ir elgesio gairės visiems ISS darbuotojams, kurie yra įdarbinti įmonėje ar dirba su ISS kolegomis, mūsų klientams ir jų darbuotojams, verslo partneriams ir kitiems, su ISS veikla, susijusiems asmenims.

Norėdama palaikyti mūsų elgesio taisykles ir užtikrinti gerą įmonės valdymą, ISS sukūrė įvairias atitikties politikas ir standartus, kurių pavyzdžius rasite  čia.

Informavimo ir skundų politika

ISS taiko informavimo ir skundų politiką bei pranešimo sistemą, kuri suteikia galimybę darbuotojams, klientams, verslo partneriams ir kitoms šalims pranešti susirūpinimą keliančią informaciją konfidencialiai.

Jei esate darbuotojas, klientas, verslo partneris arba kitas susijęs asmuo ir tikite, kad ISS elgesio taisyklių, mūsų politikų arba atitinkamų įstatymų bei reglamentų nesilaikoma, raginame apie tai informuoti. Pranešdami jūs puoselėjate mūsų elgesio taisykles ir vertybes bei padedate apsaugoti mūsų įmonę ir reputaciją.

Apie rūpestį keliančius dalykus galima pranešti keliais būdais. Priklausomai nuo klausimo pobūdžio ir rimtumo, raginame pranešti ir kreiptis į savo vadovą, žmogiškųjų išteklių specialistą, teisininką ar finansų vadovą.


Pranešti taip pat galima pasinaudojant informavimo ir skundų sistema, kurią prižiūri nepriklausoma trečioji šalis. Prie informavimo ir skundų sistemos galima prisijungti per savo vietinį įmonės tinklalapį jūsų kalba bei pasaulinį ISS grupės paslaugų tinklalapį. ISS informavimo ir skundų sistema veikia visą parą (24/7) kiekvieną savaitės dieną tiek darbuotojams, tiek trečiajai šaliai. Informacija teikiama 21 kalba. Raginame identifikuoti save, tačiau apie galimą problemą galima pranešti ir anonimiškai. Apie susirūpinimą keliančius dalykus taip pat galima pranešti telefono numeriais, kuriuos rasite žemiau.

Pranešus, rimtos ir jautrios problemos gali sulaukti Grupės vidinio audinio skyriaus specialistų dėmesio, kurie įvertins, ar praneštas atvejis atitinka reikalavimus, taikomus pranešimams pagal informavimo ir skundų politiką. Apie atvejį bus pranešta mūsų verslo integracijos komitetui.

Mes palaikome nuoširdžius ir atvirus santykius bei skatiname klausti. Jei pranešite apie susirūpinimą keliantį atvejį vedini geros valios ir asmeninių žinių, būsite apsaugoti, nes mes netoleruojame jokios diskriminacijos formos ar keršto prieš mūsų darbuotojus arba trečiąją šalį, kurie laikosi informavimo politikos. Jei manote, kad jums kerštaujama, turite pranešti apie tai, kaip apie įtariamą netinkamą elgesį.

Kaip tai veikia

Jei dėl problemos pobūdžio apie ją negalite pranešti įprastomis priemonėmis, informavimo ir skundų kanalas skirtas pranešti apie svarbias problemas, kurios gali neigiamai paveikti ISS verslo veiklą ir efektyvumą.

ISS į visas problemas žiūri atsakingai ir jas tinkamai išsprendžia. Visa komunikacija bus anonimiška ir konfidenciali, nebent tiesiogiai buvo instruktuota kitaip. Kiekvienas skundas bus perduotas vidaus audito grupės vadovui.

Raginame identifikuoti save ir paaiškinti savo susirūpinimą kaip įmanoma detaliau, kad jį būtų galima lengviau ištirti. Nenustebkite, jei sulauksite klausimų dėl aplinkybių patikslinimo. Kai kuriais atvejais tyrimas gali būti neįmanomas, jei nėra nustatytas informacijos šaltinis. Siekiant padėti ISS vykdyti skundo tyrimą, prašome pateikti kaip galima daugiau informacijos. ISS visus pagal informavimo ir skundų politiką pateiktus skundus ir įrašus laikys konfidencialiai, išskyrus atvejus, kai bus būtina vykdyti išsamų ir teisingą tyrimą. Tinkamai apsaugosime pranešėjo konfidencialumą.

Galite nurodyti, ar susirūpinimą keliantis dalykas galioja vietiniu ar grupės lygmeniu, vertinant pagal informavimo ir skundų politiką.

Pranešimas apie nelaimingą atsitikimą darbo vietoje 

 - ISS veikia daugelyje šalių, o informacija apie darbuotojų klaidas ar elgesį, kuris neatitinka mūsų vertybių ir elgesio taisyklių, turi būti perduodama atitinkamam ISS vadovui ar skyriui.
 
- Atvejai, susiję su žala žmonėms ar mirtimi, smurtiniu ar diskriminuojančiu elgesiu, įskaitant seksualinį priekabiavimą darbe, arba žmogaus teisių pažeidimai, įskaitant didelį išnaudojimą darbe, laikomi labai rimtais arba jautriais pažeidimais. Pagal informavimo ir skundų politiką apie problemas, kurių nepavyko išspręsti su vietiniu ISS vadovu ar žmogiškųjų išteklių skyriumi, galite pranešti ISS padalinams visame pasaulyje. 

Pranešimai apie vagystę arba įmonės ar klientų turto pasisavinimą 

- Apie ISS darbuotojų ir vadovų įvykdytas vagystes, ISS ar klientų turto pasisavinimus reikia pranešti vietiniam vadovui arba teisės padaliniui. Jei pranešti vadovui arba teisės padaliniui negalite, apie tai informuokite finansų vadovą. 

- Jei apie vagystę arba turto pasisavinimą negalite pranešti jūsų vietinei ISS įmonei, apie incidentą turite informuoti vadovaudamiesi informavimo ir skundų politika. 

Pranešimas apie sukčiavimą 

ISS netoleruoja sukčiaujančių darbuotojų ir (arba) verslo partnerių. Sukčiavimas yra tyčinė apgaulė, kuria siekiama nesąžiningai ar neteisėtai gauti pelno. Sukčiavimas gali būti įvairaus pobūdžio ir jį gali vykdyti įvairias pareigas įmonėje užimantys darbuotojai. Čia nurodyti keli sukčiavimo atvejai mūsų įmonėje. 

- Pavyzdžiui, darbo laiko ar darbo užmokesčio įrašų klastojimas, dėl kurio gaunamas per didelis atlygis. Pastebėjus tokio tipo sukčiavimą reikia pranešti darbo užmokesčio departamentui. 

- Sukčiavimą taip pat gali vykdyti tiekėjai arba subrangovai, kurie bendradarbiauja su ISS vadovais tam, kad už tiekiamas prekes arba paslaugas gautų didesnį užmokestį. Sužinojus apie tokį bendradarbiavimą su tiekėjais ar subrangovais, apie tai reikia pranešti teisės departamentui arba vyriausiam finansų specialistui. 

Pranešimas apie įstatymų pažeidimą 

- ISS siekia, kad visose šalyse, kuriose mes veikiame, mūsų įmonė laikytųsi visų tarptautinių ir vietinių įstatymų bei reglamentų. Be to, ISS išleido vidines politikas, atitinkančias kovos su korupcija ir konkurencijos įstatymus. 

- Kovos su korupcija ir konkurencijos įstatymo nepaisymą laikome rimtu pažeidimu ir apie tai galima pranešti pagal informavimo ir skundų politiką.

Mes pritaikėme valdymo procesus, užtikrinančius informavimo priemones naudojančių asmenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Tai pat galite sekti vykstančio tyrimo būseną.  

- Atkreipkite dėmesį į tai, kad anoniminiams pranešimams gali būti taikomi teisiniai apribojimai, priklausantys nuo galiojančių teisės aktų. Be to, informavimo ir skundų politika vykdoma pagal Danijos duomenų saugos teisės aktus, tai reiškia, kad ISS turi atmesti arba ištrinti bet kokį skundą, kuriame nėra riboto naudojimo informacijos. Pagal informavimo ir skundų politiką jūsų užklausa gali būti atmesta, jeigu ji perduota netinkamam kanalui.  

- Išskirtiniais atvejais Verslo integracijos komitetas gali suteikti leidimą nukrypti nuo įprastų procedūrų. Mes neatskleisime jūsų tapatybės ar kontaktinių duomenų, jei jūs nesuteiksite leidimo. 

Procesų apžvalga:

1. Ataskaita: Per informavimo ir skundų sistemą vidiniam grupės auditui perduoti pranešimai yra apsaugomi ir užšifruojami.

2. Apžvalga: Vidinio grupės audito specialistai įvertins, ar jūsų perduota problema atitinka informavimo bei skundų politikos reikalavimus. Po to atvejis bus perduotas  mūsų verslo integracijos komitetui.

3. Veiksmas: Tyrimas, veiksmai ir informacija naudotojui.

Apie susirūpinimą keliantį dalyką galite pranešti internetu arba telefonu, įrašydami savo pranešimą bei kontaktinius duomenis.

Pranešimo internetu įrankis

Pranešimas telefonu:

Australija +(61) 384004587 
Brazilija +(55) 2135000242 
Čilė +(56) 225708734 
Kinija +(86) 1053875779
Danija +(45) 38176348
Suomija +(358) 942450434 
Prancūzija +(33) 182889360
Indonezija +(62) 8033218106
Indija +(91) 0008000501320
Meksika +(52) 5511689935 
Nyderlandai +(31) 208081296 
Norvegija +(47) 23962607 
Ispanija +(34) 911233031 
Švedija +(46) 638800915 
Šveicarija +(41) 435086912 
Šveicarija FR +(41) 435084660 
Šveicarija IT +(41) 435084643 
Turkija +(90) 2129001873
Jungtinė Karalystė +(44) 02035144260 
JAV +(1) 6467129310

ŽMONĖS KURIA VIETAS

40.500+ klientų 30+ šalių