Informavimo ir skundų politika

Pagal ISS vertybes ir elgesio taisykles ISS verslo vientisumas yra neginčijamas. ISS įsipareigojame savo veiklą vykdyti pagal įstatymo ir etikos reikalavimus.

ISS taiko informavimo ir skundų politiką bei pranešimų sistemą, kuri suteikia galimybę darbuotojams, klientams, verslo partneriams ir kitoms šalims pranešti apie susirūpinimą keliančią informaciją konfidencialiai bei saugiai.

Jei esate darbuotojas, klientas, verslo partneris arba kitas susijęs asmuo ir tikite, kad ISS elgesio taisyklių, mūsų politikų arba atitinkamų įstatymų bei reglamentų nesilaikoma, raginame apie tai informuoti. Pranešdami jūs puoselėjate mūsų elgesio taisykles ir vertybes bei padedate apsaugoti mūsų įmonę ir reputaciją.

Apie rūpestį keliančius dalykus galima pranešti keliais būdais. Priklausomai nuo rūpimo klausimo pobūdžio ir rimtumo, pirmiausia galite kreiptis į savo tiesioginį vadovą, vietos žmogiškųjų išteklių ir kultūros vadovą, vietos teisės direktorių arba vietos finansų direktorių.

Informavimo ir skundų politika

Jei norite pranešti apie problemą, patenkančią į informavimo ir skundų politikos aprėpties sritį, galite tai padaryti prisijungę prie informavimo ir skundų sistemos. Visa komunikacija bus anonimiška ir konfidenciali, nebent tiesiogiai buvo instruktuota kitaip. Raginame identifikuoti save ir paaiškinti savo susirūpinimą kaip įmanoma detaliau, kad jį būtų galima lengviau ištirti.

Pranešti taip pat galima pasinaudojant informavimo ir skundų sistema, kurią prižiūri nepriklausoma trečioji šalis. Prie informavimo ir skundų sistemos galima prisijungti per savo vietinį įmonės tinklalapį jūsų kalba bei pasaulinį ISS grupės paslaugų tinklalapį. ISS informavimo ir skundų sistema prieinama 24 val. per parą 7 dienas per savaitę tiek darbuotojams, tiek trečiosioms šalims. Galite pranešti keliomis kalbomis.

Kai registruojate pranešimą, sistema neregistruoja jūsų naudojamo kompiuterio ar mobiliojo įrenginio IP adreso ir nenaudoja slapukų.

 

Ataskaitą galite pateikti bet kuriuo metu, naudodamiesi savo šalyje nustatytu vietiniu kodu arba nemokamu numeriu. Karštoji informavimo ir skundų linija aptarnaujama nepriklausomos trečiosios šalies, kuri leidžia teikti konfidencialius ir anoniminius pranešimus.

Galėsite kalbėtis su skambučių centro agentu ir jums padės vertėjas. Atkreipkite dėmesį, kad pranešdami apie atvejį telefonu karštąja linija teks palaukti, kol agentas ir (arba) vertėjas galės atsiliepti į jūsų skambutį. Jei norite kalbėti ne anglų kalba, turite žodžiu paprašyti atstovo susisiekti su vertėju. 

ISS karštosios informavimo ir skundų linijos numeriai:

*Kinijos 400 numeriai yra populiarus pakaitalas tradicinių 800 numerių Kinijoje, kai mobiliuoju telefonu negalima pasiekti nemokamų 800 numerių. Kaip bendras išlaidų skaičius, skambinantieji apmokestinami minimaliais vietiniais tarifais.

Australija
0282527800 (vietinis numeris)
1800497187 (nemokamas numeris)

Austrija
+4314360040 (vietinis numeris)
0800376306 (nemokamas numeris)

Belgija
023133743 (vietinis numeris)
080076934 (nemokamas numeris)

Kanada
4377025955 (vietinis numeris)
8888842898 (nemokamas numeris)

Čilė
229381090 (vietinis numeris)
800914136 (nemokamas numeris)

Kinija
4006137002 (bendroji kaina*)

Čekija
234076513 (vietinis numeris)
800701054 (nemokamas numeris)

Danija
78713897 (vietinis numeris)
80887692 (nemokamas numeris)

Suomija
0942720554 (vietinis numeris)
0800913363 (nemokamas numeris)

Prancūzija
0973053684 (vietinis numeris)
0801230213 (nemokamas numeris)

Vokietija
032 229990192 (vietinis numeris)
08001817865 (nemokamas numeris)

Honkongas
1756844 (vietinis numeris)
800969226 (nemokamas numeris)

Vengrija
0613237548 (vietinis numeris)
0680080385 (nemokamas numeris)

Indija
08071279845 (vietinis numeris)
0008000503120 (nemokamas numeris)

Indonezija
02150996849 (vietinis numeris)
00180349248340560 (nemokamas numeris)

Airija
014311025 (vietinis numeris)
1800851328 (nemokamas numeris)

Italija
00230578564 (vietinis numeris)
800035837 (nemokamas numeris)

Japonija
0345639645 (vietinis numeris)
0120120764029 (nemokamas numeris)

Lietuva
37066101878 (vietinis numeris)
880031790 (nemokamas numeris)

Malaizija
01546000734 (vietinis numeris)
1800814501 (nemokamas numeris)

Meksika
3321010021 (vietinis numeris)
018008804560 (nemokamas numeris)

Nyderlandai
0202628687 (vietinis numeris)
08000227086 (nemokamas numeris)

Naujoji Zelandija
098886471 (vietinis numeris)
0800444143 (nemokamas numeris)

Norvegija
+4732993095 (vietinis numeris)
80024584 (nemokamas numeris)

Lenkija
221530052 (vietinis numeris)
0800 1210192 (nemokamas numeris)

Portugalija
0304502654 (vietinis numeris)
800815004 (nemokamas numeris)

Rumunija
0312295179 (vietinis numeris)
0800890461 (nemokamas numeris)

Singapūras
31051279 (vietinis numeris)
8008528454 (nemokamas numeris)

Ispanija
900953465 (nemokamas numeris)

Švedija
+46731214174 (vietinis numeris)
0200890030 (nemokamas numeris)

Šveicarija
0225510224 (vietinis numeris)
0800225221 (nemokamas numeris)

Turkija
3124010137 (vietinis numeris)
08006212206 (nemokamas numeris)

Jungtiniai Arabų Emyratai
0600521603 (vietinis numeris)
800085231027 (nemokamas numeris)

Jungtinė Karalystė
02039877736 (vietinis numeris)
08082389893 (nemokamas numeris)

Jungtinės Valstijos
2102481441 (vietinis numeris)
8882869736 (nemokamas numeris)

Su vidaus audito tarnybos vadovu galite susisiekti el. paštu: issgi-speakup-all@group.issworld.com.

Visi paklausimai bus tvarkomi konfidencialiai ir laikantis informavimo bei skundų politikos.
 
Vidaus audito grupės vadovas
ISS World Services Savanorių pr. 178A
Vilnius 03154
Lietuva
Telefonas: +370 661 01878 

Visi paklausimai bus tvarkomi konfidencialiai ir laikantis informavimo bei skundųpolitikos.
 

Apie ką pranešti informavimo ir skundų sistemoje

Jei dėl problemos pobūdžio apie ją negalite pranešti įprastomis priemonėmis, informavimo ir skundų kanalas skirtas pranešti apie svarbias problemas, kurios gali neigiamai paveikti ISS verslo veiklą ir efektyvumą.

ISS į visas problemas žiūri atsakingai ir jas tinkamai išsprendžia. Visa komunikacija bus anonimiška ir konfidenciali, nebent tiesiogiai buvo instruktuota kitaip. Kiekvienas skundas bus perduotas vidaus audito grupės vadovui.

Raginame identifikuoti save ir paaiškinti savo susirūpinimą kaip įmanoma detaliau, kad jį būtų galima lengviau ištirti. Nenustebkite, jei sulauksite klausimų dėl aplinkybių patikslinimo. Kai kuriais atvejais tyrimas gali būti neįmanomas, jei nėra nustatytas informacijos šaltinis. Siekiant padėti ISS vykdyti skundo tyrimą, prašome pateikti kaip galima daugiau informacijos. ISS visus pagal informavimo ir skundų politiką pateiktus skundus ir įrašus laikys konfidencialiai, išskyrus atvejus, kai bus būtina vykdyti išsamų ir teisingą tyrimą. Tinkamai apsaugosime pranešėjo konfidencialumą.

Galite nurodyti, ar susirūpinimą keliantis dalykas galioja vietiniu ar grupės lygmeniu, vertinant pagal informavimo ir skundų politiką.

Susirūpinimo pobūdis galėtų apimti:


• neteisėtą veiklą, pvz., nusikalstamos veiklos, pavyzdžiui, prievolių neatskleisti informacijos pažeidimai, piktnaudžiavimas lėšomis, vagystė, apgaulingas klaidinimas, grobstymas, sukčiavimas ir kyšininkavimas;

• finansinį sukčiavimą, pvz., manipuliavimas apskaita, vidaus kontrolės procedūrų nesilaikymas, turto pasisavinimas ar apgaulingi pareiškimai;

• kyšininkavimą ar korupciją, pvz., interesų konfliktai, kyšininkavimas, rėmimas, aukos, dovanos ar pagalba;

• rimtus vyresniosios vadovybės veiksmus, apie kuriuos negalima pranešti vietos kanalais, nerizikuojant patirti neigiamo poveikio;

• konkurencijos įstatymų pažeidimus, pvz., kainų nustatymas, keitimasis neskelbtina informacija apie kainas arba susitarimas su konkurentais;

• rimtą pavojų aplinkai, sveikatai ar saugai, įskaitant maisto saugą;

• veiklą, kuri kitais atvejais pagal įstatymus, sutartis ar susitarimus prilygsta rimtam netinkamam elgesiui, pvz., diskriminacinę praktiką, seksualinį priekabiavimą, vaikų darbo naudojimą ar žmogaus teisių pažeidimus;

• pažeidimus kitose srityse, kaip apibrėžta ES informavimo apie pažeidimus direktyvoje, pvz., viešųjų pirkimų, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, produktų saugos ir atitikties, visuomenės sveikatos, duomenų apsaugos ir informacijos saugumo pažeidimų.

Apie ką nepranešinėti informavimo ir skundų sistemoje

Susirūpinimas dėl jūsų įdarbinimo sąlygų ar vietinių darbo vietų klausimų, pvz., konfliktų su kolegomis ir vadovais, drausminės nuobaudos, teisingas ir savalaikis darbo užmokesčio ir išmokų mokėjimas nepatenka į informavimo ir skundų politikos taikymo sritį. Apie tai paprastai turėtų būti pranešta jūsų tiesioginiam vadovui arba vietos žmogiškųjų išteklių vadovui ir turi būti išspręstas vietos lygmeniu.

Jei jums nepatinka spręsti jūsų problemos vietinėse atskaitomybės ribose arba klausimas nėra tinkamai išspręstas, pranešdami apie savo problemą naudokite informavimo ir skundų sistemą.

Tyrimo procesas
Jūsų klausimą internetinėje arba personalo karštojoje informavimo ir skundų sistemos linijoje tikrins išorinė advokatų įstaiga. Tokiu būdu procesas bus apsaugotas nuo interesų konfliktų dar prieš siunčiant ataskaitą grupės vidaus audito vadovui arba perkeldami ją į atitinkamas ISS įstaigas. 

Grupės vidaus audito vadovas (i) įrašys ir patvirtins per 7 dienas visas ataskaitas, (ii) apsvarstys iškeltos ataskaitos rimtumą ir patikimumą ir (iii) atitinkamai nustatys reikiamus veiksmus. Kai kurios ataskaitos gali būti išspręstos be tyrimo. 

Grupės vidaus audito vadovas gali pasitarti dėl jūsų ataskaitos su ISS Verslo sąžiningumo komitetu arba ISS Audito ir rizikos komitetu ir bet kuriais vyresniaisiais vadovybės nariais. Vidaus audito grupės vadovas taip pat gali pasitelkti išorės auditorius, tyrėjus ir (arba) teisininkus, kurie padėtų tirti ir analizuoti rezultatus.

Jei tyrimas rodo ISS politikos ir (arba) įstatymų bei reglamentų pažeidimą, bus imtasi atitinkamų taisomųjų veiksmų. Kai tai teisiškai įmanoma ir atsižvelgiant į aplinkybes, ISS informuos jus apie numatomus ar atliktus tolesnius veiksmus, susijusius su ataskaita, ir pateiks tolesnių veiksmų motyvus.

Apsauga – jokių atsakomųjų veiksmų prieš pranešėjus
Jei sąžiningai pranešite apie susirūpinimą ISS, mes užtikrinsime, kad dėl pranešimo nebus imtasi jokių diskriminacinių ar atsakomųjų veiksmų prieš jus.

Nacionaliniai įstatymai, kurie šiuo atveju gali būti taikomi ir yra susiję su keliamu klausimu, gali suteikti geresnę apsaugą dėl pranešimo ir tyrimo bei papildys šią politiką. 

Atsakomieji veiksmai – bet kokie tiesioginiai ar netiesioginiai veiksmai ar neveikimas, dėl kurių pranešėjui gali būti padaryta nepagrįsta žala. Jei manote, kad prieš jus buvo imtasi atsakomųjų veiksmų dėl pranešimo arba dalyvavimo tyrime, nedelsdami praneškite apie tokį pastebėtą kerštą grupės vidaus audito vadovui (žr. toliau pateiktą kontaktinę informaciją) arba naudodamiesi informavimo ir skundų sistema. Visi tokie pranešimai bus tiriami konfidencialiai.

Alternatyvios ataskaitų teikimo parinktys: ataskaitų teikimas institucijoms
Jei gyvenate ES, užuot pranešę ISS, galite pranešti apie susirūpinimą keliantį klausimą vietos išorės pranešimų kanalui, kuris pasiekiamas jūsų šalyje. Išorinių ataskaitų teikimo kanalą valdo jūsų šalies vietos valdžios institucija, suteikianti galimybę teikti ataskaitas, panašias į ataskaitas ISS viduje. 

Informacijos apie tai, kuri institucija valdo išorinį ataskaitų teikimo kanalą, ieškokite savo šalies atsakingo verslo elgesio ir informavimo tinklalapyje. 

Raginame pirmiausia pranešti apie problemas ISS.

Asmens duomenys
Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir atskleidimas per informavimo ir skundų sistemą bus vykdomas laikantis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų, įskaitant ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Danijos duomenų apsaugos įstatymą.