Mes palaikome JT tvaraus vystymosi tikslus

Mes siekiame įgyvendinti pokyčius, kurie skatintų visuomenę tapti lankstesne ir globalesne. Mūsų tikslas yra pavyzdingai vadovauti verslui ir visur, kur mes dirbame, teigiamai veikti rinką. Mes etiškai žiūrime į žmones, planetą ir pelną, todėl dedame daug pastangų, kad palaikytume šiuos JT tvaraus vystymosi tikslus (angl. SDG):

„SDG 5“

Pasiekti lyčių lygybę ir moterims bei merginoms suteikti daugiau teisių

ISS yra daugiakultūrė įmonė, kuri apima ir skatina įvairovę. Pas mus dirba beveik 50 % moterų, todėl labai prisidėjome prie moterų įgalinimo darbo srityje. Moterų atstovavimas vadybos, lyderystės ugdymo ir rengimo programose turi didelį prioritetą ir progresuoja. Mūsų įvairovės politika ir toliau duoda rezultatų, pradedama daugiau iniciatyvų, skirtų moterų kandidatėms identifikuoti ir moterims skirti aukštesnes pareigas. Mokymo programos ugdo, įgyvendina ir įtvirtina kovos su priekabiavimu ir diskriminacija politiką.

„SDG 8“

Skatinti ilgalaikį ir tvarų ekonominį augimą, visišką užimtumą bei visiems deramą darbą

Minimalus atlyginimas, teisė organizuoti ir saugi darbo aplinka yra pagrindiniai ISS standartai. Kaip atsakinga įmonė mes daug investuojame į darbuotojų ugdymą visuose įmonės lygmenyse. Mes imamės nuolatinių veiksmų visais lygmenimis, kad išvengtume sužalojimų ir mirčių. Mes visiškai netoleruojame priverstinio, vaikų darbo, šiuolaikinės vergijos ir prekybos žmonėmis
mūsų veikloje ir tai griežtai vykdoma atliekant valdymo kontrolę, įskaitant auditą.

„SDG 10“

Sumažinti nelygybę tarp šalių ir jų viduje

Kaip vienas didžiausių pasaulyje privačių darbdavių, ISS suteikia ekonominį pagrindą daugeliui asmenų ir šeimų visame pasaulyje. Mes siūlome mokymus ir karjeros galimybes vis didėjančiam pabėgėlių kiekiui, žmonėms su protinėmis ir fizinėmis negaliomis, turintiems socialinių problemų, neturintiems arba menką išsilavinimą turintiems žmonėms. Mes siūlome darbuotojams galimybę tobulinti savo įgūdžius mokymų metu, didinant jų darbo ir karjeros galimybes.

„SDG 12“

Užtikrinti tvarų vartojimo ir gamybos modelį

Vykdydami „Profesionalaus valymo“ programą ir žaliųjų inovacijų projektus siekiame sumažinti cheminių medžiagų naudojimą, bendradarbiaujame su strateginiais tiekėjais, kurdami ir išbandydami naujas priemones, technologijas ir procesus, kurie sumažins poveikį aplinkai. Mes orientuojamės į ekologiškų inovacijų projektus, tokius kaip platus "Diversey SURE" valymo produktų asortimentas. Jie yra augalinės kilmės ir 100 % biologiškai skaidūs, sukurti taip, kad pasiektų puikių rezultatų ir būtų saugūs žmonėms bei nekenksmingi aplinkai.

„SDG 13“

Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų

ISS yra įsipareigojusi nuolat mažinti bet kokį neigiamą savo veiklos poveikį aplinkai, taip pat dirbame su klientais
padėdami jiems sumažinti jų pačių poveikį aplinkai. Dirbame klientų patalpose, tai reiškia, kad įgyjame įžvalgų apie jų veiklą ir naudojame šias žinias, kad padėtume jiems valdyti ir sumažinti poveikį bei pasiekti užsibrėžtus tikslus. 2040 m. nustatėme grynojo nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo tikslą, apimantį visas sritis.

„SDG 16“

Skatinti taikią visuomenę, siekiant darnaus vystymosi, užtikrinti teisingumą ir kurti efektyvumą visuose lygmenyse

Siekiame panaikinti visų formų diskriminaciją ir neetišką elgesį taikydami ISS elgesio kodeksą ir pasaulinius žmonių standartus. Ši politika yra mūsų mokymosi priemonių ir programų, įskaitant platų mokymų kursą, kurio metu visi nauji darbuotojai apmokomi mūsų darbo būdo ir vertybių, pagrindas. Korupcija ir kyšininkavimas yra neteisėti ir prieštarauja mūsų vertybėms, todėl propaguojame „Sak Up“ sistemą, kad darbuotojai galėtų anonimiškai ir be baimės reaguoti, jeigu šis klausimas kelia susirūpinimą.

Istorijos apie žmones, vietas ir planetą