ĮMONĖS ATSAKOMYBĖ

Mums rūpi žmonių, vietų ir planetos gerovė

Veiklą pradėjusi dar 1901 metais, ISS visada daugiausiai dėmesio skyrė žmonėms ir tikėjo, kad žmonės, dirbdami kartu, gali daug ką pakeisti. Mes įsipareigojame planetai, mūsų darbuotojams ir mūsų bendruomenėms. Mes žinome, kad tinkamai atlikti darbai visiems palengvina gyvenimą ir darbą, o tai yra mūsų varomoji jėga.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (16)

informavimas ir skundai

Etiško verslo praktikos yra įmonės atsakomybės dalis

Sužinokite, kaip mūsų elgesio taisyklės yra taikomos visose mūsų veiklose. Informavimo ir skundų politika yra glaudžiai susijusi su mūsų etikos standartais bei elgesiu. Pagal ISS vertybes ir elgesio taisykles ISS verslo vientisumas yra neginčijamas.

Skaitykite apie mūsų elgesio taisykles bei informavimo ir skundų politiką

MŪSŲ PAŽADAI

Tvarus verslo modelis, padedantis visam pasauliui

Kaip pasaulinė bendrovė, turinti beveik 500 000 darbuotojų, mes įsipareigojame spręsti didžiausias pasaulio aplinkosaugos tvarumo problemas. Mes padedame tvariai vystyti šias tris sritis:     

  • Žmonės. Skatiname saugią darbo aplinką, sveikatą, gerovę ir žmogaus teises, kultūrinę įvairovę bei integraciją.   
  • Planeta. Mes mažiname neigiamą poveikį aplinkai, padedame klientams sukurti darnesnes darbo vietas, pasitelkę strateginius sprendimus ir paslaugas.   
  • Pelnas. Darome teigiamą įtaką pasaulinei verslo aplinkai, laikydamiesi verslo ir integruotos verslo sistemos reikalavimų.  
Sužinokite daugiau
DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (14)

Mes palaikome JT tvaraus vystymosi tikslus

Mes siekiame įgyvendinti pokyčius, kurie skatintų visuomenę tapti lankstesne ir globalesne. Mūsų tikslas yra pavyzdingai vadovauti verslui ir visur, kur mes dirbame, teigiamai veikti rinką. Mes etiškai žiūrime į žmones, planetą ir pelną, todėl dedame daug pastangų, kad palaikytume šiuos JT tvaraus vystymosi tikslus (angl. SDG):

„SDG 5“

Pasiekti lyčių lygybę ir moterims bei merginoms suteikti daugiau teisių

ISS priima ir skatina įvairovę. Moterys sudaro beveik pusę mūsų darbuotojų, todėl pasitelkę įvairovės ir integracijos strategiją nuolat ugdome moterų lyderystę ir siekiame, kad jos užimtų daugiau vadovaujančių pozicijų.

„SDG 6“

Užtikrinti visiems prieinamą ir tvarų vandens ir kanalizacijos valdymą

Vandens suvartojimas yra viena iš pagrindinių neigiamo poveikio aplinkai priežasčių. Pasitelkę ISS pasaulinę ekologiškų biurų programą ir aukščiausius valymo standartus mes siekiame 75 % sumažinti ploviklių naudojimą ir 70 % sumažinti vandens suvartojimą ir nuotėkas visame pasaulyje.

„SDG 8“

Skatinti ilgalaikį ir tvarų ekonominį augimą, visišką užimtumą bei visiems deramą darbą

Kaip atsakinga įmonė mes daug investuojame į darbuotojų ugdymą visuose įmonės lygmenyse, t. y. mažiname susižalojimų, mirties pavojų skaičių, užtikriname konkurencingą atlyginimą, netoleruojame priverstinio, vaikų darbo, šiuolaikinės vergijos ir prekybos žmonėmis.

„SDG 10“

Sumažinti nelygybę tarp šalių ir jų viduje

Kaip vieni didžiausių darbdavių pasaulyje mes didžiuojamės galėdami priimti žmones, turinčius įvairias kvalifikacijas ir išsilavinimą. Mes siūlome mokymus ir karjeros galimybes vis didėjančiam pabėgėlių kiekiui, žmonėms su protinėmis ir fizinėmis negaliomis, turintiems socialinių problemų, neturintiems arba menką išsilavinimą turintiems žmonėms.

„SDG 12“

Užtikrinti tvarų vartojimo ir gamybos modelį

Vykdydami „Profesionalaus valymo“ programą ir žaliųjų inovacijų projektus siekiame sumažinti cheminių medžiagų naudojimą, bendradarbiaujame su strateginiais tiekėjais, kurdami ir išbandydami naujas priemones, technologijas ir procesus, kurie sumažins poveikį aplinkai.

„SDG 13“

Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų

ISS jaučia pareigą sumažinti savo ir klientų keliamą poveikį aplinkai. Mes bendradarbiaujame su savo klientais ir patariame kaip sumažinti poveikį aplinkai.

„SDG 16“

Skatinti taikią visuomenę, siekiant darnaus vystymosi, užtikrinti teisingumą ir kurti efektyvumą visuose lygmenyse

Mes netoleruojame korupcijos, kyšių, diskriminacijos ar neetiško elgesio. Pasitelkę ISS elgesio taisykles ir pasaulinius standartus žmonėms mes kuriame kultūrą, kurioje vertinami įvairūs požiūriai ir nuomonės.

ĮMONĖS ATSAKOMYBĖ

Maksimalių galimybių suteikimas vietinėms Australijos gyventojų grupėms

Kaip vienas iš didžiausių pasaulio darbdavių, mes prisidedame prie žmonių užimtumo didinimo visame pasaulyje, įskaitant tvarių darbo vietų kūrimą ir karjeros galimybių suteikimą vietiniams Australijos gyventojams.

Sužinoti daugiau
AU CR - Maximizing opportunities

DIVERSITY & INCLUSION

People who make a difference

We embrace and encourage diversity and inclusion in their broadest terms, including ethnicity, race, age, gender, gender identity, disability, sexual orientation, religious beliefs, language, cultural and educational background. Our diverse workforce is recognised as a key competitive advantage and a vital asset in our long-term sustainable business success. Our inclusive culture empowers our people, and make us more creative, productive, and attractive as a workplace.

Learn more
Meet our people option 2_Graded

Svarbiausia – įmonių tvarumas

Sužinokite, kaip mes, spręsdami pagrindines tvarumo problemas ir reguliariai teikdami vykdymo bei skaidrumo ataskaitas, suteiksime jūsų verslui ir visam pasauliui ilgalaikės vertės.

Perskaitykite mūsų įmonės atsakomybės ataskaitą

Istorijos apie žmones, vietas ir planetą

ŽMONĖS KURIA VIETAS

40.500+ klientų 30+ šalių