CORPORATE RESPONSIBILITY

Reporting, policies and publications

A set of specific corporate governance guidelines for the ISS Group has been adopted by the Executive Group Management Board and subsequently implemented by all regional and local entities.

JK šiuolaikinės vergovės įstatymas

Mūsų politika užtikrina, kad vergija ir prekyba žmonėmis nevyktų jokioje mūsų verslo bei tiekimo dalyje. Ji atitinka mūsų elgesio taisykles, įmonės atsakomybės politiką, tiekėjo elgesio taisykles ir pasaulinius standartus žmonėms. Į pasaulinius standartus žmonėms įeina patikrinimas prieš įdarbinimą, privatumo teisė, netoleravimas priverstinio ir vaikų darbo. 

Mes vykdome vidaus auditus, kad užtikrintumėme šių rizikų valdymą mūsų veikloje. Mes suprantame, kad tam tikroms tiekimo kategorijoms kyla rizikos, susijusios su vaikų ar priverstiniu darbu, todėl 2017 metais įgyvendinome naują tiekimo politiką ir ISS „ProcurePASS“.