CORPORATE RESPONSIBILITY

Reporting, policies and publications

A set of specific corporate governance guidelines for the ISS Group has been adopted by the Executive Group Management Board and subsequently implemented by all regional and local entities.

At ISS, we are proud of our efforts in the Corporate Responsibility sphere and report on an annual basis in line with the new GRI Standards by the Global Reporting Initiative (GRI), the world’s most widely used sustainability reporting framework. 

We have chosen to be in accordance with the ‘Core’ option. An overview of the GRI Standards disclosures included in this report can be found in the tables in the Report. We have also used the ISO Standard ISO 26000 Guidance on Social Responsibility and the Danish Standard DS 49001 ‘Social responsibility management system – Requirements’ as a basis of our analysis and reporting. 

In addition, we also work with the principles of SA8000 pertaining to labour and human rights. The SA8000 Standard is a tool for implementing international labour standards to protect employees. 

The Report is also the statutory report on corporate social responsibility cf.§99 a and §99 b of the Danish Financial Statements Act. 

The reporting furthermore serves to fulfil our obligation to Communicate on Progress (CoP) as required by the UNGC.  

Perskaitykite visas mūsų ataskaitas

Aukštų reikalavimų užtikrinimui svarbiausia yra skaidrumas. Kiekvienais metais mes rengiame ataskaitas apie mūsų, kaip pilietiškos bendrovės gerus darbus. Mūsų naujausias ataskaitas rasite šalia kitų publikacijų.

Skaitykite mūsų publikacijas

JK šiuolaikinės vergovės įstatymas

Mūsų politika užtikrina, kad vergija ir prekyba žmonėmis nevyktų jokioje mūsų verslo bei tiekimo dalyje. Ji atitinka mūsų elgesio taisykles, įmonės atsakomybės politiką, tiekėjo elgesio taisykles ir pasaulinius standartus žmonėms. Į pasaulinius standartus žmonėms įeina patikrinimas prieš įdarbinimą, privatumo teisė, netoleravimas priverstinio ir vaikų darbo. 

Mes vykdome vidaus auditus, kad užtikrintumėme šių rizikų valdymą mūsų veikloje. Mes suprantame, kad tam tikroms tiekimo kategorijoms kyla rizikos, susijusios su vaikų ar priverstiniu darbu, todėl 2017 metais įgyvendinome naują tiekimo politiką ir ISS „ProcurePASS“. 

ŽMONĖS KURIA VIETAS

40.500+ klientų 30+ šalių